Rekisteriseloste

Henkilörekisterin rekisteriseloste

1.REKISTERIN NIMI

Jäsenrekisteri.

2.REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Sihteeri

Email: piiahirvo@hotmail.com

3.REKISTERIN TARKOITUS

Listaus yhdistyksen jäsenistä. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista,

tiedotusta ja jäsenmaksun laskutusta varten.

4.REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää yhdistyksen jäsenten yhteystiedot, joita ovat jäsenen nimi ja postiosoite,

sähköpostiosoite ja jäsenmaksusumma kuluvalta vuodelta. Jäsentyypit ovat varsinainen ja

perhejäsen.

5.REKISTERIN TIETOLÄHDE

Tiedot rekisteriin merkitään jäsenen oman ilmoituksen mukaan.

6.REKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUS

Jäsenrekisteristä luovutetaan tietoja Uimaharjun koiraklubi ry:lle jäsenlehden postitusta ja

jäsenyhdistysten jäsenmäärän tarkistusta varten. Yhdistys ei luovuta rekisterissä olevia tietoja

suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai

markkinatutkimuksiin tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin ilman

hallituksen hyväksyntää tai mikäli jäsen tämän kieltää. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai

Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7.REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Yhdistyksen rekisterin tiedot kerätään suljettuun tietokantaan, johon ei ole pääsyä muilla kuin

rekisterin ylläpitäjällä ja hänen varahenkilöllään. Jäsentiedot sijaitsevat sähköisessä muodossa

tiedostossa, johon pääsee vain henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

8.TARKASTUSOIKEUS

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen

jäsenrekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

9.REKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN KORJAAMINEN

Yhdistyksen jäsenten tulee itse ilmoittaa tietojensa muuttumisesta yhdistyksen

jäsenrekisterinhoitajalle varmistaakseen jäsentiedotteiden toimituksen oikeaan osoitteeseen.

Mikäli kohdan 8 tietojen tarkastuksessa on löytynyt huomautettavaa, oikaistaan, poistetaan tai

täydennetään rekisterissä olevat tiedot välittömästi.

10.REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta.

Uimaharjussa 22.5.2018

Uimaharjun koiraklubi ry

hallitus